برچسب: نامه نمایندگی کمپانی اصلی/شعبه

درخواست ثبت نمایندگی شرکتهای تجهیزات پزشکی

مقدمه: شرکتهای وارداتی تجهیزات پزشکی جهت ثبت نمایندگی کمپانی خارجی لازم است از طریق مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران اقدام نمایند.   مراحل ثبت نمایندگی شرکت وارداتی: 1. درخواست ثبت نمایندگی از کمپانی سازنده تجهیزات پزشکی   2. ارجاع پرونده به مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا […]

اطلاعات بیشتر