برچسب: چه مدارکی برای واردات محصولات آرایشی و بهداشتی باید به تائید سفارت برسد؟

سوالات متداول محصولات آرایشی و بهداشتی

1–واردات محصولاتآرایشی و بهداشتیمجاز است ؟با توجه با اینکه  اداره کل در خصوص سلامت کالا و بهداشتی بودنان اظهار نظر می نماید لذا در صورت تائید بهداشتی بودن محصولات پروانه بهداشتی ورود صادر می گردد. بدیهی است متولی واردات کلیه محصولات بر عهده وزارت صنعت ،معدن وتجارت می باشدو استعلام […]

اطلاعات بیشتر