برچسب: کارشناس مسئول اداره کل

فرآیند تایید مسئولین فنی اصناف و بیمارستانها

مقدمه: با توجه به این که مهندسین پزشکی بعد از اخذ مدرک مسئول فنی نیاز به تایید صلاحیت از اداره کل را دارند لازم دانستیم در این مقالله راجب تایید صلاحیت اصناف و بیمارستانها روال کار را آموزش دهیم.   مدارک مورد نیاز جهت آپلود: کارت ملی صفحه اول شناسنامه […]

اطلاعات بیشتر