برچسب: کمپانی سازنده قانونی LegaL

مراحل اخذ IRC با کلاس خطر A, B

مقدمه: با توجه به تفاهم نامه ایجاد شده ما بین اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجوزIRC برخی از کالاهای پزشکی(در کلاسهای خطرAوB) در دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر میشود. لذا شرکت های تجهیزات پزشکی برای اخذ کدIRC […]

اطلاعات بیشتر