برچسب: GS1

اخذ کد GLN

مقدمه: شرکتهای تجهیزات پزشکی اعم از تولیدی وارداتی توزیعی و عرضه کننده جهت دریافت یکسری از مجوزها مثل فروش نوار تست قند خون باید دارای کد GLN  باشند.برای دریافت کد GLN  مراحل به شرح زیر است که می توانید اخذ آن را به فراتجهیزمد بسپارید. شماره تماس جهت اخذ کد […]

اطلاعات بیشتر