اخذ کد GLN

مقدمه:

شرکتهای تجهیزات پزشکی اعم از تولیدی وارداتی توزیعی و عرضه کننده جهت دریافت یکسری از مجوزها مثل فروش نوار تست قند خون باید دارای کد GLN  باشند.برای دریافت کد GLN  مراحل به شرح زیر است که می توانید اخذ آن را به فراتجهیزمد بسپارید.

شماره تماس جهت اخذ کد GLN:

09374955947

مدارک لازم جهت دریافت کد GLN:

  • آگهی تاسیس
  • روزنامه رسمی
  • آگهی تغییرات
  • شناسنامه شرکت در تیتک و آیمد
  • پروانه کسب مخصوص اصناف
  • انبار برای شرکت و مغازه برای اصناف

 

مراحل اخذ کد GLN:

1_ ثبت شرکت در تیتک

 

2_ثبت صنف (مغازه) در آیمد

3_ثبت شرکت بعنوان شخص حقوقی  و ثبت مغازه بعنوان شخص حقیقی در سایت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران