برچسب: کنترل کیفی

مشاور در زمینه تجهیزات پزشکی شویم

مشاور به کسی اطلاق می شود که بتواند راهنمایی های مناسبی به کارفرما بدهد تا در کمترین زمان بتواند مجوزهای لازم برای شروع بکار را دریافت نماید که در زمینه تجهیزات پزشکی مشاور به چند دشته تقسیم می شود: 1.مشاور ایزو: مشاور ایزو به کسی اطلاق می گردد که در […]

اطلاعات بیشتر

استاندارد iso13485

کیفیت و ایمنی دو تا مقوله ای هستند که در صنعت تجهیزات پزشکی قابل مذاکره و چشم پوشی نیست.در راستای تحقق این دو مقوله استانداردی پایه گذاری شد که تمام مراحل چرخه عمر یک محصول پزشکی اعم از  تولید؛ خدمات و تحویل بطور سخت گیرانه ای مورد بررسی قرار گیرد. […]

اطلاعات بیشتر

مسول کنترل کیفی و کالیبراسون تجهیزات پزشکی

کنترل کیفی و کالیبراسیون چیست؟ کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک پارامتر با یک استاندارد مرجع و سنجش میزان اختلاف. در زمینه تجهیزات پزشکی. کالیبراسیون به معنای مقایسه مقدار مورد انتظار خروجی یک وسیله پزشکی با مقدار واقعی آن و اعلام میزان خطا است. استفاده از تجهیزات غیر کالیبره می […]

اطلاعات بیشتر